Månad augusti 2020" itemprop="headline" >Månad augusti 2020

Vi är idioterna utan en traktor

Jag vill börja det hela med att ingen, vad jag vet i alla fall, har kallat oss för idioter. Det är bara så jag känner mig för tillfället. Gården är ca 4,5 hektar stor, varav ca 2 hektar är jordbruksmark. Att man bruka 2 hektar jordbruksmark för hand tar långt…