Gutefår

Januari 2022 skaffade vi gutefår. En bagge och tre tackor; Skuld, Urd och Verdandi. Under aprilmånad kommer lammen. I skrivande stund har Skuld och ord fått varsitt lamm. Vi väntar med spänning på att Verdandi ska få sitt.

Tackorna är döpta efter tre fornnordiska gudinnorna. De spinner ödets trådar och kallas därför ofta ödesgudinnor. Det känns som en bra start på vår lilla flock!

De tre systrarna Urd, Verdandi och Skuld satt intill världsträdet Yggdrasil, vid brunnen Urd, och spann och vävde sina ödestrådar. Förutom sitt arbete med spinnandet och vävandet skötte de världsträdet Yggdrasil så att detta skulle må bra. De gav trädet vatten och de lade skyddande sand runt trädets rötter.

Urd var den ödesgudinna som representerade det förflutna och hon var den äldsta av nornorna. Urd spann livstråd till alla människor, djur och väsen i världen. Det var hon som bestämde hur lång tråden skulle vara och när hon klippte av tråden då dog livstrådens brukare.

Verdandi representerade det pågående, nuet. Det sades att hon var den vackraste av nornorna men hon hade inte lika stor makt som de båda andra.

Skuld var den norna som vävde samman alla väsens livstrådar till det som komma skulle. Hon representerar alltså det framtida.

Läs mer om våra djur på bloggen: