Spetskompetens inom vissa naturvårdsområden samt projektledning och kravställning. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsens nationella förvaltningsobjekt Natur.

Martin Johansson

Martin Johansson är VD och grundare av företaget. Som biologi med magisterexamen från SLU i Umeås och arbetstagare på flera statliga myndigheter (Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket) samt egenföretagare har Martin, utövare att vara handläggare, drivit flera projekt med inriktning på viltförvaltning, verksamhetsutveckling, informationshantering samt framtagning av metoder, rutiner.

Martin har även arbetat med kravställning ur verksamhetsperspektiv av flera IT system på uppdrag av bland annat Länsstyrelsernas nationella förvaltning. Med ett fokus på effektivisering och stor förståelse till kundernas behov är Martins expert på att få stilla stående projekt att rulla igen.

MaryAnn Fargo

MaryAnn Fargo är biolog med masterexamen från Linköpings universitet. MaryAnn har tidigare arbetat på fem olika Länsstyrelser, Naturvårdsverket samt Oxelösunds kommun. Hon har stor erfarenhet gällande tillsyn och prövning enligt miljöbalken, främst inom strandskydd, biotopskydd och artskydd. Hon har även arbetat mycket med inventering och förvaltning av gamla grova träd.

Som naturvårdskonsult arbetar MaryAnn främst med att hjälpa privatpersoner, företag och föreningar med sina miljöbalksärenden mot framförallt kommuner och länsstyrelser. Det kan handla om allt från en ansökan om bygga inom strandskyddat område till att överklaga föreläggande om nytt avloppsystem.